Ouderraad

Deze raad is een, in principe door alle ouders gekozen, groep ouders die 3x per jaar bij elkaar komt om samen met teamleden allerlei feesten en activiteiten te organiseren. Het is dus vooral een “doe- raad” en u bent dan ook regelmatig en vooral onder schooltijd, praktisch aan het werk voor De Ontdekking. U moet denken aan het organiseren van het kerstfeest, meegaan op excursies, sportdagen en ga zo maar door.

Zowel de vergaderingen van de ouderraad als van de diverse commissies zijn openbaar. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk ouders bij de diverse activiteiten op school te betrekken. Daarnaast beheert de ouderraad de ouder-bijdrage en stelt aan de hand daarvan een begroting op welke wordt vastgesteld op de algemene vergadering. Tevens wordt dan verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid in het afgelopen schooljaar.

Voorbeelden van commissies zijn:

Feestcommissie :

Sinterklaas, Kerst en Pasen, afscheid groep 8, festiviteiten begeleiden.

Sportcommissie :

voorbereiding van sportactiviteiten, bege-leiding bij de sportactiviteiten en het ver-zorgen van de betreffende inschrijvingen.