Plusaanbod

Op de Ontdekking komen leerlingen die er blijk van geven de basisstof gemakkelijk aan te kunnen in aanmerking voor het plusaanbod. Dit plusaanbod kent verschillende vormen.

Levelwerk

Dit is uitdagend werk met een hogere moeilijkheidsgraad dat de leerlingen in hun eigen groep maken. Het logisch nadenken en oplossen van vraagstukken staat centraal.

Zoldermuizen/Breinbrekers

Voor kinderen die nog meer uitdaging aankunnen hebben we de Zoldermuizen (voor de jongere leerlingen) en de Breinbrekers (voor de oudere leerlingen). Deze leerlingen werken één dagdeel per week aan een project. Deze leerlingen werken, onder begeleiding van een leerkracht, buiten de eigen groep.

Talentenlab

Enkele meer- of hoogbegaafde leerlingen van onze school bezoeken eenmaal per week het Talentenlab. Hier krijgen zij een aanbod op hun eigen niveau dat in de reguliere setting van een basisschool moeilijk te realiseren is. De opdrachten die zij hier krijgen werken ze verder uit in de eigen groep.