Schooltijden

Schooltijden en continurooster

In verband met de coronamaatregelen zijn de schooltijden aangepast en de mate waarin ouders/verzorgers de schoolgebouwen in mogen. De helft van de groepen start om 8.15 uur en is om 14.45 uur uit (op woensdag om 11.45 uur) en de andere helft start om 8.30 uur en is om 15.00 uur uit (op woensdag om 12 uur).
Vanaf 8 uur mogen de kinderen naar binnen die om 8.15 uur starten en vanaf 8:15 mogen de kinderen naar binnen die om 8:30 starten.
Ouders/verzorgers van kinderen van groep 1 t/m 4 mogen hun kinderen brengen tot de witte lijn op het schoolplein en halen bij het vak voor de groep op het schoolplein (Kiss&Walk).

Ouders/verzorgers van kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hun kinderen brengen tot aan het schoolplein (Kiss&Ride). Op deze wijze maken we mogelijk dat volwassenen onderling voldoende afstand (anderhalve meter) kunnen houden (zowel in de schoolgebouwen als op de schoolpleinen).

Continuerend rooster

Bij ons op school wordt gewerkt met een continuerend rooster. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur  op school aanwezig zijn. Vanaf groep 2 maken alle kinderen gebruik van de overblijf. In groep 1 hebben ouders de keus om gebruik te maken van de overblijf.

Bij alle groepen is een overblijfmedewerker aanwezig tijdens de lunch. De leerkracht draagt zorg voor het buitenspelen. We hebben een team van overblijf-medewerkers die  voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ouders geven hun kind zelf eten en drinken mee. We willen hierbij benadrukken dat we het niet wenselijk vinden dat u uw kind snoep meegeeft.