Schooltijden

Schooltijden en continurooster

Bij ons op school wordt gewerkt met een continuerend rooster. Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur  op school aanwezig zijn. Vanaf groep 2 maken alle kinderen gebruik van de overblijf. In groep 1 hebben ouders de keus om gebruik te maken van de overblijf.

Bij alle groepen is een overblijfmedewerker aanwezig tijdens de lunch. De leerkracht draagt zorg voor het buitenspelen. We hebben een team van overblijf-medewerkers die  voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Ouders geven hun kind zelf eten en drinken mee. We willen hierbij benadrukken dat we het niet wenselijk vinden dat u uw kind snoep meegeeft.